Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych Użytkowników dla FIBOHOME Sp. z o.o. jest sprawą bardzo ważną, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej. Poniżej przedstawiamy naszą Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem przekazanych nam danych osobowych (ADO), jest firma FIBOHOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Solińska 7/18, 35-505 Rzeszów, REGON: 523020874, NIP: 813-388-46-05, KRS: 0000990270 – właściciel i administrator strony internetowej: https://www.fibohome.pl

PODSATWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – rozporządzenie RODO

 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika przed skontaktowaniem się z Administratorem (e-mail lub formularz kontaktowy) oraz w przypadku umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub w przypadku podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach:

  • kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą i prowadzenia korespondencji w odpowiedzi na zapytanie przesłane do nas przy pomocy formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail;

  • Realizacji zawartej umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane mają być przetwarzane;

  • Przesłanie oferty na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą stosownej zgody na przesłanie informacji handlowej.
Zakres przetwarzanych danych określony jest treścią kierowanych zapytań.
 2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do:
  • Zawarcia umowy
  • Dokonania rozliczeń
  • Wykonania usługi

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST KONIECZNE?

W każdym przypadku przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niekiedy niezbędne np. w przypadku woli zawarcia umowy lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia.

KIEDY MOŻNA WYCOFAĆ SWOJĄ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DNYCH OSOBOWYCH?

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może być wycofana w dowolnym momencie.
Jest to możliwe poprzez nawiązania kontaktu za pomocą formularza kontaktowego lub poprzez adres e-mail: info@fibohome.pl

POWIERZANIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem, z zakresie niezbędnym dla realizacji umowy.
 2. Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników nie będą w żaden sposób udostępnianie osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom.
 3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej
 4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

W przypadku zawarcia umowy dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy i nie dłużej niż rok po upływie terminów zgłaszania wszelkich roszczeń wynikających z zawartych umów. Powyższe nie dotyczy dokumentacji księgowej, której okres przechowywania wynika z przepisów prawa. Jako Administrator danych osobowych dbamy o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych osobowych i zapewniamy, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

JAK UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH?

Prosimy o kontakt z nami drogą elektroniczną: info@fibohome.pl

POLITYKA COOKIES

Ciasteczka (ang. cookies) to zbiór niewielkich informacji wysyłanych i zapisywanych na urządzeniu użytkownika. Używane są w celu dostosowania strony, panelu, usług oferowanych przez FIBOHOME Sp. z o.o. do preferencji użytkownika oraz gromadzenia danych statystycznych i reklamowych. 

W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:


 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na stronie, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na stronie;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania na stronie;

 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;

 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram